+
สั้น

ทัศนศึกษาสัตว์: เลื่อนทารกดัลเมเชี่ยน


ทารกดัลเมเชี่ยนทำอะไรในเวลาว่าง แน่นอนทดสอบอุ้งเท้าของคุณสำหรับความต้านทานการลื่น!

ดัลเมเชี่ยนเป็นหนึ่งในสุนัขที่น่าสนใจที่สุดในโลก - ถ้าเพียงเพราะจุดดำที่น่ารัก นอกจากนี้เพื่อนทั้งสี่ขานั้นถือว่ามีความกระตือรือร้นโดยเฉพาะ สุนัขที่เป็นเด็กทารกในวิดีโอยังกล้าที่จะเดินต่อไป แน่นอนว่าสไลด์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จ แต่มันสนุกเสมอ - สำหรับผู้ชมและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ภาพดัลเมเชี่ยน: สุนัขที่มีจุดสีดำที่ดี


วีดีโอ: แหลงดาวนโหลด sound ฟรๆ ไวใชกบงานตดตอ (มีนาคม 2021).